+48 663 499 885 biuro@splawie.com.pl

Regulamin wędkowanie

Staw nie jest komercyjnym łowiskiem. Służy jedynie do celów relaksacyjnych.

 

Regulamin

1. Rozpoczęcie łowienia równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu.

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania oraz zabierania ryb z “łowiska”

Obowiązuje zasada „Złów i wypuść”. Wszystkie złowione ryby należy w jak najkrótszym czasie i najlepszej kondycji wypuścić do wody.
Należy obchodzić się z nimi sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

3. Każda osoba korzystająca z “łowiska” zobowiązana jest do posiadania podbieraka, maty, oraz środka do dezynfekcji.

4. Dopuszcza się łowienie metodą gruntową lub spławikową na dwie wędki, na “łowisku” obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających oraz wywożenia zestawów.

5. W przypadku większej liczby wędkujących osób przebywających w jednym domku wprowadza się limit w ilości 6 wędek na domek.

6. Zabrania się stosowania plecionki jako linki głównej.

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz „grubego” nęcenia oraz donęcania. Dopuszczalne jest nęcenie punktowe (koszyk, metoda, PVA).

8. Osoba korzystająca z “łowiska” ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania gościom na sąsiednich stanowiskach

9. Obowiązuje zakaz niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin oraz naruszania linii brzegowej.

10. Zabrania się wrzucania do wody odpadków, resztek oraz niedopałków papierosów.

11. Przetrzymywanie ryb w workach dozwolone jest wyłącznie, gdy okaz został złowiony w nocy. Rano ryba powinna zostać bezwzględnie wypuszczona z wyjątkiem amura, którego należy wypuścić bezpośrednio po złowieniu.

12. Bezwzględnie zakazuje się przetrzymywania kilku sztuk ryb w jednym worku (jeden worek jedna ryba).

13. W przypadku wysokich temperatur przetrzymywanie jakiejkolwiek ryby jest zabronione.

14. Zabrania się siłowego holu ryb (prosimy o odkręcenie hamulca w kołowrotkach tak by ryba miała równe szanse).

15. W przypadku gdy ryba ucierpiała podczas połowu i mogłaby nie przeżyć — taki fakt należy niezwłocznie zgłosić obsłudze. Ryba zostanie przeniesiona do specjalnego zbiornika w celu obserwacji i późniejszego ponownego wpuszczenia do zbiornika.

16. Każda ryba po złowieniu powinna znajdować się na specjalnej wcześniej zmoczonej macie, w celu utrzymania bezpieczeństwa ryby wymagane jest również polewanie jej wodą.

17. Na “łowisku” korzystać można wyłącznie ze sprzętu pływającego za indywidualną zgodą wydaną przez właściciela (lub wyłącznie w celu ratowania złowionej ryby, gdy ta np. utknęła w zaczepie). Kategorycznie zabrania się korzystania ze środków pływających po spożyciu alkoholu.

18. Za dzieci pływające środkami pływającymi odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Kapoki dostępne są u właściciela.

19. Obowiązuje zakaz kąpieli.

20. Niezwłocznie należy informować gospodarza “łowiska” o przypadkach widocznego i rażącego uszkodzenia ryby.

21. W przypadku podejrzenia zabrania ryby z “łowiska” właściciel, jak i pracownicy mają prawo do przeprowadzenia kontroli. W przypadku ujawnienia kradzieży lub jej próby zostanie naliczona kara w wysokości 200 zł za każdy kilogram ryby.

22. Wszelkie przypadki kradzieży i niszczenia mienia będą zgłaszane do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym.

23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz pozostawione mienie na terenie.

24. W sprawach nieopisanych w niniejszym regulaminie należy kontaktować się z właścicielem.

25. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą wyłącznie w stosunku do osób nie przestrzegających regulaminu.

Kontakt do opiekuna:
+48 663 499 885